Norwegian (Bokmål) Swedish 
Viktig informasjon til våre kunder

Sarpsborg Metall innfører et midlertidig pristillegg fra 15 juni. Les mer.

Kvalitet og miljø er viktig for Sarpsborg Metall

Sarpsborg Metall er sertifisert etter ISO 9001 standarden og den internasjonale standarden for miljøstyring,ISO 14001. Med innføringen av ISO 9001 har vi skapt de nødvendige forutsetninger for å oppfylle våre kunders krav til funksjon, kvalitet, presisjon og økonomi. Sarpsborg Metalls miljøstyringssystem er en integrert del av bedriftens styringssystem, og er i samsvar med alle relevante lover og forskrifter. Dokumentene i systemet beskriver ansvarsforhold, utførelse, rekkefølge og kontinuitet av alle aktivitetene i bedriften.
 
iso-sertifikat-sm-as
ISO 9001, ISO 14001
etikk 1
Forretningsetiske retningslinjer