Kvalitet och miljö är viktigt för Sarpsborg Metall

Sarpsborg Metall är sertifierat efter ISO 9001 standard och den internationella standarden för miljöstyrning ISO 14001. Med införandet av ISO 9001 har vi skapat dom nödvändiga förutsättningarna för att uppfylla kundernas krav på funktion, kvalitet, finish och ekonomi. Sarpborg Metalls miljöstyrningsprogram är en integrerad del av verksamhetens styrning och är i samklang med alla relevanta lagar och föreskrifter. Dokumenterna i systemet beskriver ansvarsförhållanden, utförande, följd och kontinutet i alla aktiviteterna i verksamheten.
 
iso-sertifikat-sm-as
ISO 9001 och 14001
etikk 1
Forretningsetiske retningslinjer
lockers-smg
Lockers SMG
REPA