Det aktive kontoret

Produkter til det aktive kontoret er med på forbedre helsen og miljøet på arbeidsplassen. Med enkle grep kan man forebygge belastningsskader, øke muskulaturen og forbedre kondisjonen.

Produkter til det aktive kontoret er med på forbedre helsen og miljøet på arbeidsplassen. Med enkle grep kan man forebygge belastningsskader, øke muskulaturen og forbedre kondisjonen.

Produkter til det aktive kontoret er med på forbedre helsen og miljøet på arbeidsplassen. Med enkle grep kan man forebygge belastningsskader, øke muskulaturen og forbedre kondisjonen.Vi leverer vel utprøvde og gjennomtenkte ergonomiprodukter som gir god variasjon gjennom arbeidsdagen.

Les mer Les mindre