Dokumentasjon

Sarpsborg Metall er sertifisert etter ISO 9001 standarden og den internasjonale standarden for miljøstyring, ISO 14001. Med innføringen av ISO 9001 har vi skapt de nødvendige forutsetninger for å oppfylle våre kunders krav til funksjon, kvalitet, presisjon og økonomi. Sarpsborg Metalls miljøstyringssystem er en integrert del av bedriftens styringssystem, og er i samsvar med alle relevante lover og forskrifter. Dokumentene i systemet beskriver ansvarsforhold, utførelse, rekkefølge og kontinuitet av alle aktivitetene i bedriften.

Sarpsborg Metall er et selskap i Sono Group-konsernet, våre produkter ligger under respektive varemerker som Sarpsborg Metall fører i Norge.

 
Åpenhetsloven

I henhold til kravene i loven er det utarbeidet en felles redegjørelse for alle norske selskaper i konsernet som er omfattet av kravene. Denne redegjørelsen kan man finne på konsernets hjemmesider sono-group.com og under fanen Sono Group.

 

Sertifikater - Sarpsborg Metall
 
Sertifikater - Produkter
  •  

Standardfarger og tekstiler