Dokumentasjon

Sarpsborg Metall er sertifisert etter ISO 9001 standarden og den internasjonale standarden for miljøstyring, ISO 14001. Med innføringen av ISO 9001 har vi skapt de nødvendige forutsetninger for å oppfylle våre kunders krav til funksjon, kvalitet, presisjon og økonomi. Sarpsborg Metalls miljøstyringssystem er en integrert del av bedriftens styringssystem, og er i samsvar med alle relevante lover og forskrifter. Dokumentene i systemet beskriver ansvarsforhold, utførelse, rekkefølge og kontinuitet av alle aktivitetene i bedriften.